Zásady ochrany soukromí

Zásady ochrany osobních údajů

1. Sběr informací

Shromažďujeme od Vás informace při přihlášení do naší aplikace a informace o Vaší léčbě.
Kamera slouží pouze ke čtení čárových kódů na obalech léků a data nejsou shromažďována.

2. Použití informací

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:

Personalizaci vaši zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby
Zlepšení našich stránek
Zlepšení služeb zákazníkům a vaše potřeby podpory
Vědecký výzkum

3. E-Komerce Soukromí

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných v naší aplikaci. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku a / nebo transakce, např. zaslání objednávky.

4. Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám.
Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

7. Souhlas
Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.